Post Image

حسابداری را زبان تجارت و فرزند اقتصاد آزاد نامیده اند. پس هر کجا که تجارت و اقتصاد بخش خصوصی رشد کرده است، حسابداری هم توسعه یافته است. گرچه آن چیزی که امروز به عنوان علم حسابداری مینامیم به اواخر قرون وسطی در اروپا بر میگردد، اما حسابداری به معنای مجرد همیشه همراه بشر بوده است. هر زمانی که انسان غارنشین تصمیم به داد و ستد گرفته است، خواه نا خواه حسابداری هم متولد شده است. بنابراین رد پای حسابداری را از آغاز تاریخ تا امپراطوری های شرق و غرب و تا تاریخ معاصر و نظم جدید جهانی می توان دید.

هیچ سازمانی، خواه این سازمان کشور، شرکت یا کارگاهی کوچک باشد، به موفقیتی دست نیافته است، مگر اینکه نظم و ساخت مالی بر آن حکم فرما بوده باشد. بی جهت نیست که سیستم های مالی کشورهای توسعه یافته، همیشه مدرن ترین سیستم ها بوده اند و یکی از اولین گام هایی که کشورهای در حال توسعه جهت رشد برخواهند داشت، اصلاح سیستم های مالی، شبکه بانکی و مالیاتی است.

Post Image
0
+

سابقه فعالیت

0
+

مشتریان

0
+

پروژه ها

0
+

همکاران

در ایران به دلیل وجود اقتصاد دولتی و حاکم بودن شرکتهای بزرگ دولتی در بیشتر صنایع، اقتصاد بخش خصوصی و تجارت آزاد نتوانسته آنچنان که باید به سیاق دیگر کشورها رشد کند. با این حال شکوفاهی هایی که در دهه چهل شمسی انجام شد، همیشه به عنوان الگویی در اقتصاد بعد از انقلاب از آن یاد می شود. همزمان با شکوفایی اقتصادی، ما شاهد گسترش حسابداری در ایران بودیم که نشانه آن را می توان ایجاد تشکلهای حرفه ای حسابداری در ابتدای دهه پنجاه شمسی یاد برد.
در دهه شصت شمسی، انقلاب و جنگ تحمیلی اجازه حرکت به بخش خصوصی نداد و بخش دولتی را فربه تر کرد. در سال های اخیر شاید بزرگترین جهش بخش خصوصی مربوط به رشد اقتصادی دهه هفتاد شمسی باشد و به همین ترتیب دوباره خدمات حسابداری مورد توجه کارآفرینان و صاحبان کسب و کار قرار گرفت.
در سال 1394 دو اتفاق مهم دوباره ضرورت پرداختن به نظام مالی شرکتها را یاد آور شد. اولی امضا برجام که نوید بخش سرمایه گذاری دوباره کشورها در ایران و افزایش داد و ستد جهانی بود و دومی ابلاغ اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم. در اصلاحیه جدید قانون، تمرکز بر ایجاد سامانه های یکپارچه کشوری و سیستماتیک جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بود. از جمله برای اولین بار جرم مالیاتی در این قانون تعریف شد. ابلاغ این قانون در کنار قانون مالیات بر ارزش افزوده (سال 1387) نشان دهنده عزم دولت برای مالیات ستانی از بخش خصوصی بود. اتفاقی که در سالهای اخیر و بعد از تحریم های اقتصادی به وضوع قابل رویت است و عملا سهم مالیات در بودجه های مصوب دولت هر سال در حال رشد است.
شاید اقتصاد ایران در دهه های اخیر به اندازه استعداد خود رشد نکرده است اما عامل مالیات و نیاز و تلاش دولت برای مالیات ستانی خود موجب محرکی برای استفاده از خدمات مالی و حسابداری شد. و به نظر می رسد این روند با مالیات ستانی در بخش مشاغل به صورت جدی ادامه دارد. آنچنان که ذکر شد، اهمیت حسابداری برای صاحبان کسب و کار در ایران راهی را به غیر از سایر کشورها پیموده است. اما به هر ترتیب نمی توان انکار کرد که در عرصه رقابتهای اقتصادی ملی و جهانی، استفاده از اطلاعات مالی و حسابداری قابل اتکا مهم ترین جز در تصمیم گیریهای شرکتهای تجاری است و دستیابی به این اطلاعات جز با استفاده از خدمات حرفه ای امکان پذیر نیست.

حسابگاه

موسسه خدمات مالی حساب سنجان آگاه با بهره گیری از 18 سال سابقه فعالیت حرفه ای، و به منظور رفع نیازهای شرکت ها و کسب و کارها به خدمات مالی و حسابداری در زمستان 1401 تاسیس شده است. بنیانگذار حسابگاه، علی ط ساکی مدیر ارشد مالی و مربی حسابداری است. اجرای همکاری های بلند مدت، مسئولیت پذیری و ارائه راه حل های نوآورانه و بدیع از رویکردهای مهم این موسسه است. ما با اطلاع کامل از نیازها، درخواستها و محدودیت های بخش خصوصی و به  اتکای منابع انسانی جوان، حرفه ای و خلاق نسبت به ارائه خدمات مالی و اداری در 9 حوزه اقدام می نماییم. همچنین با توجه به ویژگی های مختلف شرکتها از جمله، پیمانکاری، تولیدی، بازرگانی و پخش، ما برای هر سازمان راه کار منحصر به خود در نظر خواهیم گرفت، که با کمترین هزینه و اتلاف وقت، از بیشترین مزایای خدمات مالی استفاده نمایند. ارائه خدمات فوق حسب مورد به صورت اعزام تیم مالی انجام خواهد شد. ما اعتقاد داریم با ساخت نظام مالی، سازمانی بهره ور، مستحکم و شاداب خواهید داشت.

چشم انداز

به عنوان موسسه خدمات مالی رتبه یک در تهران و پیشرو در کشور. همچنین دوست داریم که در نگاه صاحبان کسب و کار و مشتریانمان به عنوان موسسه خدمات مالی با ارائه خدمات خاص، نوآورانه و متمایز شناخته شویم.

ماموریت

  • کمک به ساخت نظام مالی سازمان ها
  • تطبیق کسب و کارها با محیط قانونی کشور
  • ارتقای شفافیت در حوزه های مالی و اداری
  • افزایش بهره وری با ارائه راه کارهای نوآورانه
  • ارتقای حرفه حسابداری
  • ارتقای وجهه خدمات حسابداری